Podomedic | Gabinet Podologiczny Przywidz

Home Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w

PODOMEDIC GABINET PODOLOGICZNY

Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin.

 1. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy Gabinetu.
 2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy Gabinetu. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie Gabinetu, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania.
 3. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 5 min, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi.
 4. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika PODOMEDIC sytuacji istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klient będzie informowany o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem.
 5. W przypadku nagłych i niezależnych od Klienta sytuacji, Klient jest zobowiązany poinformować Gabinet o zmianie terminu zabiegu najpóźniej przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem.
 6. Zamówienie usługi w PODOMEDIC jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnychdo korzystania z usług oferowanych przez Gabinet oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 7. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów PODOMEDIC równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1781). Gabinet nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.
 8. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec
  zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta. Promocje i rabaty nie łączą się.
 9. Klient ma możliwość umówienia wizyty w terminie „VIP” – poza standardowymi godzinami pracy Gabinetu.
 10. Wybranie usługi „VIP” zobowiązuje Klienta do dopłaty 50% ceny do podstawowej kwoty zabiegu
 11. Bony podarunkowe Klient może wykorzystać zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego bonu na zabieg z oferty Gabinetu lub na kosmetyki sprzedawane w Gabinecie. Bony podarunkowe nie łączą się z promocjami. W przypadku utraty lub zniszczenia bonu Gabinet nie ponosi odpowiedzialności. Bon podarunkowy wykorzystać może wyłącznie osoba, na którą został on wypisany. Termin ważności bonu podarunkowego to  3 miesiące od daty zakupu, po tym czasie w całości lub części traci ważność. Bon może być wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt, w zależności od wysokości kwoty na jaką został wykupiony. Osoba obdarowana zobowiązana jest do rezerwacji wizyty w celu wykorzystania bonu. Bon nie jest wymieniany na gotówkę.
 12. Wszelkie produkty zakupione w  PODOMEDIC (tj. kosmetyki, bony) nie podlegają zwrotowi.
 13. Klient umawiając się na zabieg zobowiązany jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegał wątpliwości obsługa Gabinetu, jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 14. Osoby niepełnoletnie do 18 lat mogą korzystać z oferty Gabinetu wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
 15. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do właścicielki PODOMEDIC osobiście, telefonicznie pod numerem 660410533 e-mailem na adres: sandrasteege@gmail.com. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone. Reklamacje mogą zostać zgłoszone przez Klienta nie później niż 7 dni od dnia wykonania zabiegu. Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Gabinetu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 16. Na terenie Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających.
 17. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klient musi poinformować pracownika o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu  wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Gabinetu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Gabinetu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 18. Osoba wykonująca zabieg zastrzega sobie prawo przerwania zabiegu w sytuacji pogorszenia samopoczucia Klienta bądź zauważenia u niego niepokojących objawów chorób skórnych bądź innych chorób u Klienta. Zadatek w powyżej sytuacji podlega zwrotowi chyba, że Klient zataił informacje o których mowa w punkcie powyżej. Klienci  są zobowiązani przestrzegać niniejszego regulaminu, stosować się do sugestii personelu a także zobowiązane są do zakazu filmowania na terenie Gabinetu. Klient korzystając z usług Gabinetu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 19. Personel PODOMEDIC w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.
 20. PODOMEDIC zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.