Podomedic | Gabinet Podologiczny Przywidz

Home Regulamin

Regulamin PODOMEDIC Gabinetu Podologicznego Sandra Steege

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ustala zasady korzystania z usług PODOMEDIC Gabinetu Podologicznego Sandry Steege nazywanego dalej Gabinetem.
 2. Klientem może być każda osoba dorosła lub niepełnoletnia pod opieką rodzica/opiekuna.
 3. Osoby powyżej 16 r.ż.  mogą korzystać z usług Gabinetu samodzielnie po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica.
 4. Klienci mają obowiązek zapoznania się z regulaminem i przestrzegania poniższych zasad.
 5. Gabinet mieści się przy ul. Cisowej 2 w Przywidzu.

Rejestracja na wizytę

 1. Gabinet czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, z wyłączeniem środy, kiedy rejestracja jest możliwa w godzinach 10-18 oraz w soboty w godzinach 9-13.
 2. Aby umówić wizytę konieczny jest kontakt telefoniczny w godzinach pracy Gabinetu.
 3. Klienci zostają umówieni na wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Gabinecie.
 4. Klient ma prawo poprosić o wpisanie na listę rezerwową w sytuacji gdy proponowany termin jest dla niego zbyt odległy. Po rezygnacji innego klienta z szybszego terminu, właściciel Gabinetu skontaktuje się z klientem z listy rezerwowej w celu zaproponowania nowego terminu.
 5. Klienci umówieni mają pierwszeństwo przyjęcia, obowiązuje wyjątek podany w pkt. 6.
 6. W sytuacjach szczególnych pierwszeństwo przyjęcia mają klienci, u których doszło do nagłego urazu, powikłań lub konieczna jest natychmiastowa pomoc.
 7. Podczas rejestracji konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz numeru kontaktowego.
 8. Gabinet zastrzega sobie prawo do użycia numeru telefonu w celach udzielania informacji, przypomnienia o umówionych wizytach.
 9. Podczas rejestracji właściciel Gabinetu ma prawo wykonać wstępny wywiad dotyczący problemu, z którym zgłasza się klient w celu oszacowania czasu trwania wizyty.
 10. 10.W pewnych przypadkach klient może zostać poproszony o wysłanie zdjęcia stóp w celu wstępnego określenia problemu, z którym się zgłasza.
 11. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.
 12. 12.Gabinet nie udziela konsultacji telefonicznych.

Przebieg Wizyty

 1. Klient zobowiązuje się do punktualnego przybycia na wizytę, w przypadku spóźnienia uniemożliwiającego wykonanie usługi, pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu.
 2. W przypadku niewielkiego spóźnienia, zabieg zostanie skrócony o jego czas, jednak naliczona zostanie pełna kwota za usługę.
 3. Z racji charakteru wykonywanych zabiegów i braku możliwości perfekcyjnego oszacowania czasu wizyt, prosimy o wyrozumiałość w przypadku wystąpienia opóźnień. Jednocześnie informujemy, że dokładamy wszelkich starań aby wizyty rozpoczynały się planowo.
 4. Podczas zabiegu klient zostanie zapytany o stan zdrowia, zobowiązuje się do podania prawdziwych informacji.

Rezygnacja lub przełożenie wizyty

 1. Klient zobowiązuje się do poinformowania recepcji o odwołaniu lub chęci przełożenia wizyty min. 24 godziny przed jej umówionym terminem.
 2. Wizytę można odwołać telefonicznie, sms-owo, mailem bądź przez media społecznościowe, wizyta zostanie odwołana po potwierdzeniu odebrania wiadomości  przez pracownika Gabinetu.
 3. W przypadku dwukrotnego nie odwołania wizyty i nie pojawieniu się o ustalonej porze następuje automatyczne uniemożliwienie umawiania kolejnych wizyt.
 4. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty 24h przed jej umówionym terminem, w wyjątkowych sytuacjach, jednocześnie zobowiązuje się do ustalenia nowego terminu.

Płatność

 1. Możliwe jest zakupienie bonu kwotowego/podarunkowego na usługę w Gabinecie.
 2. Gabinet obsługuje terminal płatniczy.
 3. Bon podarunkowy musi zostać okazany przy uiszczaniu opłaty, w przeciwnym razie należy opłacić zabieg gotówką.
 4. Bon podarunkowy jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu.
 5. Orientacyjny cennik zabiegów jest dostępny na stronie internetowej Gabinetu.
 6. Cena zależna jest od stanu stóp oraz ilości zmian i jest ustalana indywidualnie podczas każdego zabiegu.

Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożenia reklamacji po wykonanej usłudze od razu po wystąpieniu objawów go niepokojących.
 2. Klient zobowiązuje się do ustalenia wizyty kontrolnej w ciągu 2 dni od zgłoszenia reklamacji w celu rozpatrzenia jej zasadności.
 3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, gabinet zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnej usługi korygującej.
 4. Reklamacja nie obejmuje powikłań dotyczących wystąpienia reakcji alergicznych.

Bezpieczeństwo i higiena

 1. Narzędzia używane w gabinecie są sterylne bądź jednorazowe. Informujemy, że gabinet posiada własny ciąg sterylizacyjny wraz z autoklawem.
 2. Miejsce zabiegowe jest dezynfekowane po każdym kliencie.

Odpowiedzialność

 1. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone w Gabinecie, za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie.
 2. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za okrycia wierzchnie ani za rzeczy drogocenne pozostawione w gabinecie.
 3. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zaleceń podanych przez pracownika oraz do pojawiania się na ustalonych wizytach kontrolnych (w razie takiej konieczności).
 4. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu lub udzielenie nieprawdziwych informacji wiąże się ze zwolnieniem z odpowiedzialności Gabinetu.
 5. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie z końcowego efektu usługi, w subiektywnej ocenie klienta, jeśli zabieg został wykonany profesjonalnie zgodnie z przyjętymi procedurami.

Postanowienia końcowe

 1. Informacje dotyczące RODO dostępne są na  stronie internetowej Gabinetu.
 2. W Gabinecie obowiązuje zakaz palenia, również papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu.
 3. Każdy klient ma prawo wglądu do Regulaminu oraz cennika usług.
 4. Wszelkie spory dotyczące usług powinny w pierwszej kolejności być rozwiązywane polubownie.